Tammi­sairaala

Sijainti: Helsinki
Kategoria: Hoitoalan rakennukset
Toteutusajankohta: 2018-2024
Tilaaja: HUS Kiinteistöt Oy
Laajuus: 35000 brm2
Pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy
Pääurakoitsija: YIT Suomi Oy
Toteutusmuoto: IPT-hanke
Toimeksiannon sisältö: Sähkö-, tele-, turva-, automaatio ja valaistussuunnittelu
Rakennustoimenpide: Uudisrakennus
Työmaan nettisivut: https://www.yit.fi/tammisairaala

HUSin uusi silmäsairaala rakennetaan Helsingin Meilahteen. Sairaalaan rakennetaan yli 200 polikliinista vastaanottotilaa, 15 leikkaussalia, 12-paikkainen vuodeosasto, välinehuoltokeskus ja muita tukipalvelutiloja sekä noin 100 autopaikan pysäköintilaitos. Sairaalan kustannusarvio on 135 M€.

Olemme visualisoineet koko ulko- ja aluevalaistuksen poikkeuksellisessa laajuudessa ja valaistussuunnitelmat vaadittiin myös kaupunkikuvallisen arvioinnin dokumenteiksi.

Uuden sairaalarakennuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 2018 hankesuunnitteluvaiheella. Hankesuunnitteluvaiheessa määriteltiin tilavaraukset, järjestelmät ja niiden rakenteet sekä laskettiin järjestelmäpohjainen kustannusarvio.

Olimme mukana valitsemassa hankkeelle urakoitsijaa tilaajan ja muiden suunnittelijoiden kanssa muutaman päivän kestäneissä työpajoissa.

Hankesuunnitelman jälkeen suunnittelua jatkettiin kehitysvaiheella, jossa pää- ja sähköurakoitsijan kanssa kehitimme suunnitelmia teknisessä ja kustannusmielessä.

Ennen maanrakennustöiden aloitusta tontilla suoritettiin huomattavat kaapelisiirrot, joiden toteutusta kävimme lävitse operaattoreiden ja energialaitoksen kanssa.

Valaistussuunnitteluun on sisältynyt alueen masterplan suunnittelu, jossa on yhteensovitettu rakennuksen ja katualueen valaistusta. Olemme visualisoineet koko ulko- ja aluevalaistuksen poikkeuksellisessa laajuudessa ja valaistussuunnitelmat vaadittiin myös kaupunkikuvallisen arvioinnin dokumenteiksi.